Velpapir

Opis projekta

Dizajnirali smo newsletter te ga više puta jesečno distribuiramo na preko 300 mail adresa.

  • Grafička dizajn i prilagodba newslettera
  • Izrada blagdanske čestitke
  • Ažuriranje materijala na web stranici
  • Grafička priprema promotivnih materijala za tisak

Klijent: Velpapir d.o.o.

Usluge: Dizajn newslettera

Godina: 2016