Radio 101

Opis projekta

Za Radio 101 izradili smo nekoliko grafičkih rješenja. Između ostalog blagdansku čestitku za Večernji list i moderan prikaz rezultata slušanosti u Gradu Zagrebu. radio101.hr

  • Izrada grafike za rezultate slušanosti
  • Priprema materijala za tisak

Klijent: Radio 101

Usluge: Grafički dizajn i prilagodba za tisak

Godina: 2017

 

Naši projekti
pogledaj i naše ostale radove